Skip to main content

Kétéves megvalósítás után ért véget a Turuliroda youthfocus című projektje. A projekt fő célja, fiatalok közösségbe való bevonása, valamint az állampolgári és vezetői készségeik fejlesztése volt a megye három városában, Sepsiszentgyörgyön, Kovásznán és Kézdivásárhelyen. Összesen hetvenöt fiatal és harmincöt felnőtt vett részt a különböző oktatási, figyelemfelkeltő, valamint tudatosító tevékenységekben.

A #youthfocus alapjául The Duke of Edinburgh’s International Award (közismerten DOFE) program szolgált. A résztvevõ fiatalok saját választásuk alapján és egy felnõtt mentor kíséretében, három területen fejlesztették önmagukat – fizikai és szellemi készségek, valamit önkéntesség területén. A fiatalok a heti készségfejlesztő tevékenységeken túl, felkészítő táborokban vettek részt és önkéntes munkát végeztek, mint pl.: bekapcsolódtak az Oltmenti szemét eltakarításában, főszereplőkként szervezték a 2021-es Szent György napi Ifjúsági programokat, kezdeményezték és szervezték a TEDx Sepsiszentgyörgy eseményt, Kézdivásárhelyen felújították a Wegener park padjait és madárodúit, valamint az iroda Compass eseményének egyik fő mozgatórugói voltak.

Az egyénileg, mentorok által végigkövetett tanulási ciklust egy-egy vizsga kalandtúra zárt, amit csoportban vittek véghez, amelyben felnõtt felvigyázok és kiértékelők követték õket. A fiatalok aranyszíntű (legmagasabb fokozatú DoFE díj) díjazására Kolozsváron került sor, nemzetközi és kiràlyi jelenlét keretében, az ezüst és a bronzszíntű fiatalok díjazására 2023 januárjában került sor a zabolai Mikes kastélyban.

A projekt második pillére a médiaműveltség témaköre volt. Ezáltal megvalósult 10 oktatói kisfilm (amelyeket az egyesület facebook oldalán meglehet tekinteni) és ezek célja a fiatalok és nemcsak fiatalok, szülõk figyelmének ráirányítása a közösségi média helyes használatára, buktatóira és sokszor elõre nem látott befolyására. A médiaművelteség téma keretében az egyesület egy pályázatot hirdetett Youthfocus szempont néven, amelynek keretében, 14 fiatal küldte be írásait, fejtve ki véleményüket a közösségi média használatáról, a vélemény nyilvánításról. A legjobb írásokat szakmai zsūri vàlogatta ki és ezek megjelentek a helyi sajtóban (Háromszék, Székely Hírmondó és Observatorul de Covasna), illetve olvashatóak a Turul facebook oldalán vagy honlapján. 

A projekt harmadik részét a szervezetfejlesztés jelentette, ami által pontszerű megfogalmazásra kerültek az egyesületi fejlődés akadályai és azok elhárítására vonatkozó megoldások. Mindemellett a felnőtt önkéntes csapatunk bővült és elkezdődött egy szervezeti újra gondolás, amely jelen pillanatban is tart és az iroda programjainak a jobb megfogalmazását, újraértékelését, az átláthatóság növelését, a menedzsment folyamatok letisztítását és az iroda tevékenységének a közösségben való nagyobb fokú megjelenítését jelenti. Ehhez kapcsolódik a pénzügyi fenntarthatóság növelése, amelynek célja közösségi források nagyobb fokú bevonása, helyi partnerségek kialakítása és fejlesztése vállalkozókkal, más önkéntesekkel, szakemberekkel, szervezettel.

A youthfocus mint maga fogalom a jövõben beépül az egyesület tevékenységébe, és mint program fog továbbélni. E cím alatt lesznek a fiatalok készségeinek, kompetenciájának a fejlesztésére szervezett programok.

 „A projektet a Turul Madár Egyesület az izlandi SEEDS – SEE beyonDborderS egyesülettel, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiummal, illetve a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskolával, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceummal, és a kézdivásárhelyi Pro Pectus Egyesülettel közösen valósítja meg, a Romániai Active Citizens Fund program – Norvégia, Liechtenstein és Izland 2014-2021-es Norvég Alap és EGT Alap, pénzügyi támogatásával. A projekt célja, a közösségi részvétel növelése, valamint az állampolgári és vezetői készségek fejlesztése 24 hónapon keresztül, Kovászna megye 3 helységében (Sepsiszentgyörgy, Kovászna, Kézdivásárhely) 75 fiatal körében, különböző oktatási és tudatossági tevékenységekbe való bevonás révén.”

Active Citizens Fund Romania programról

„Az Active Citizens Fund Romania programot az EGT Alap 2014-2021 finanszírozza. A támogatások általános célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és a 15 kedvezményezett állam és az adományozó államok (Izland, Liechtenstein, Norvégia) közötti kétoldalú kapcsolatok megerősítése. A programot a Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány, a Partnerségi Alapítvány, a Roma Közösségek Erőforrás Központja, a PACT Alapítvány és a Frivillighet Norge tagjai alkotják, akik a FMO – a Norvég és EGT támogatási hivatal által kijelölt Alapkezelőként működnek Az Active Citizens Fund Romania célja a civil társadalom és az aktív állampolgárság megerősítése, valamint a kiszolgáltatott csoportok kapacitásának növelése. A program 46 000 000 euró összköltségvetéssel a civil társadalmi szektor hosszú távú fenntarthatóságának és kapacitásának fejlesztését tűzte ki célul, fokozva szerepét a demokratikus részvétel, az aktív állampolgárság és az emberi jogok előmozdításában, miközben megerősíti az Izland, Liechtenstein és Norvégia adományozó államokkal fenntartott kétoldalú kapcsolatokat. További információ az Active Citizens Fund Romania programról a www.activecitizensfund.ro oldalon található. A Norvég és EGT Alap támogatásairól további információ a www.eeagrants.ro oldalon található.”