Skip to main content

A Turul Egyesület örömmel jelenti be a #childsteps program sikeres lezárását, melyet az Active Citizens Fund Románia támogatott. A kezdeményezés célja öt Háromszéki településen élő gyermekek civil részvételének ösztönzése volt, melyhez állampolgári nevelést és nonformális oktatást ötvöző tevékenységeket alkalmaztunk. A 24 hónapos projekt során száz 7-14 éves gyermek és tíz önkéntes pedagógus vett részt, akik rendszeresen részt vettek civil és nonformális oktatási tevékenységeken.

Az önkéntesek és a projektcsapat összefogásának köszönhetően 245 helyi lakos vett részt rendezvényeinken, melyek hozzájárultak saját közösségeik aktívabb részvételéhez és a civil társadalom megerősítéséhez.

A #childsteps program egyfajta újítást jelentett Berde Mózsa programunk tevékenységeiben, mivel igyekeztünk kiegyensúlyozni a világjárvány által okozott hatásokat a gyerekek számára nyújtott programok terén. Ennek érdekében felhasználtuk a szülők és oktatók visszajelzéseit, és ezért három fő pilléren alapult a projekt: az oktatók képzése valamint, egy tankönyv elkészítésére, gyermekfoglalkozások és szervezetfejlesztés, amellyel az önkéntes menedzsment fejlesztése volt a cél. 

A projektben résztvevő tanítók mind önkéntesek, az ők munkájukat csak képzésekkel és odafigyeléssel tudjuk meghálálni. A pályázat keretében egy négy hétvégés képzést tudtunk nyújtani számukra, amelynek köszönhetően fejlesztették non formális oktatási készségeiket és képességeiket. Ehhez négy helyi szakmai képző segítségét kértük. Igény volt egy oktatói kézikönyv megírására is, amely hosszútávon segíti a tanítók munkáját, az oktatókönyvet három nyelven jelentetjük meg (magyar, román és angol) és szeretnének ezt majd széles körben is bemutatni, más pedagógusok számára is elérhetővé tenni. 

A gyermekfoglalkozások során új ötleteket és programokat vezettünk be, melyek segítettek jobban elérni és bevonni a szülőket és a helyi közösséget. Ezek közé tartozott például az iskolaudvarok barátságosabbá tétele, fűszerkertek telepítése oktatási céllal, közterek környezetének kicsinosítása, valamint a Berde Mózsa Karácsony rendezvény, melynek keretében együtt hangolódtunk a szentgyörgyi gyermekek, felnőtt önkéntesek és fiatalok bevonásával az ünnepekre. Ezekkel a kezdeményezésekkel azt kívántuk elérni, hogy az önkéntességre nevelés már a kisebb korosztályok számára is elkezdődjön.

A pályázat keretében az öt település 100 tanulója oktatási kiránduláson vehettek rész egymás településén és olyan műfajokkal ismerkedhettek mint: múzeumpedagógia, drámapedagógia, bábkészítés, kreatív írás. Így nem csak barátságokat köthettek de tudásukat, látókörüket is fejleszthették.

Összességében a #childsteps program nem csupán egy sikeres projekt volt, hanem egy új kezdeményezés, mely hosszú távon hozzájárulhat a helyi közösségek aktívabb részvételéhez és a gyermekek önkéntességre való neveléséhez.

Az Active Citizens Fund Románia programól

Az Active Citizens Fund Románia programot az EGT Alapok 2014-2021 finanszírozza. Az Alapok célja a gazdasági és szociális különbségek csökkentése és a 15 kedvezményezett állam és az adományozó államok (Izland, Liechtenstein, Norvégia) közötti kétoldalú kapcsolatok megerősítése. A Program alapkezelője a Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány, a Polgár-Társ Alapítvány, a Roma Közösségek Erőforrás Központja, a PACT Alapítvány és a Frivillighet Norge által alkotott és az FMO (az EGT és Norvég Alapok Finanszírozási Mechanizmusának Irodája) által kinevezett konzorcium. Az Active Citizens Fund Románia célja a civil társadalom és az aktív polgárság megerősítése, valamint a kiszolgáltatott csoportok kapacitásának növelése. A Program 46 000 000 euró összköltségvetéssel a civil társadalmi szektor hosszú távú fenntarthatóságának és kapacitásának fejlesztését célozza, fokozva szerepét a demokratikus részvétel, az aktív polgárság és az emberi jogok előmozdításában, miközben megerősíti az adományozó államokkal, Izlanddal, Liechtensteinnel és Norvégiával fennálló kétoldalú kapcsolatokat. További információ az Active Citizens Fund Romániáról a www.activecitizensfund.ro oldalon található. További információt az EGT és Norvég Alapokról a www.eeagrants.org oldalon talál.