Skip to main content

Asociația are întotdeauna nevoie de voluntari, fie mentori, fie instructori, dar salutăm și ofertele pentru alte sarcini, cum ar fi traduceri, cooperare în rețea, comunicare, PR, organizare de programe, strângere de fonduri etc. Voluntarii în calitate de mentor, lucrează cu tinerii din cadrul programului DOFE, ajutându-i să-și dezvolte abilitățile de conducere și să-și consolideze perseverența. Voluntarii adulți au posibilitatea de a participa în calitate de supraveghetori și evaluatori la implementarea excursiilor pentru tineri în cadrul programului DOFE, însoțindu-i în excursiie finale și pregătitoare.

În calitate de instructor voluntar, sarcina acestora este educația și supravegherea copiilor. În plus, organizăm tabere și excursii diverse pentru copii.

Organizăm traininguri specializate, de teambuilding și de dezvoltare a personalității pentru toți voluntarii, în timpul cărora ne propunem să dezvoltăm rețeaua noastră de voluntari și să ne asigurăm că toți voluntarii participanți iau parte la un proces de învățare continuă și oferim o oportunitate persoanelor cu interese și angajament civic de a se întâlni, astfel încât să-și poată oferi timpul, cunoștințele, sistemul lor de relații către un scop definit în comun