Skip to main content

A Turul Iroda számára a 2022 év az újratervezés és a növekedés éve volt, míg a 2023-as évet a kivitelezésnek szenteli, a fiatalok és helyi közösség bevonásával. Az évindító sajtótájékoztatón megjelentek a helyi iskolák diákképviselői is, célul kitűzve, hogy a jövőben direkt kapcsolatot tudjanak teremteni és első kézből kapjanak információkat a Turul Iroda programjairól.

Az elmúlt évben az egyesület 4 kiemelkedő projektet vonzott be, ebből három a Civil Támogatási Alap (Active Citizen Found) finanszírozása által valósult meg, míg egy másik az Erasmus+ stratégiai projekt keretén belül. Összesen 29 céggel, 12 partnerrel, közel 60 önkéntessel, 5 állandó munkatárssal dolgozik együtt. A 4 kiemelkedő projekt és más fiatalok és partnerek által kezdeményezett projektek következtében megvalósult 4 tábor, 35 fiatal került díjazásra a The Duke of Edinburgh’s International Award programban, 4 filmet forgattak, valamint 3 fiatal és ífjúságsegítő csere valósult meg – Olaszországban, Izlandon és Cipruson. 

A #youthfocus projekt, amely a Civil Támogatási Alapból jött létre, a fiatalok vezetői készséget fejleszti. A program két ágazatra bontható: DOFE, amely az egyéni fejlesztésről szól fiatalok és felnőtt önkéntesek bevonásával Kovászna megye 3 településén: Sepsiszentgyörgy, Kovászna és Kézdivásárhely. Valamint a Media Literacy témakör a másik lényeges ágazat, ami a médiaműveltség formálására fekteti a hangsúlyt. A témával kapcsolatban a Turulnál tevékenykedő fiatalok több filmet forgattak, illetve egy esszépályázat keretén belül a fiatalok megfogalmazták, mit jelent számukra a közösségi média és hogyan látják magukat benne, amelyek hamarosan publikálásra kerülnek a Háromszék, a Székely Hírmondó és az Observatorul de Covasna hasábjain.

A #Childsteps projekt, amely a Berde Mózsa kört hivatott fejleszteni, 5 településen zajlik, amelyen eddig közel 750 gyermek vett részt. A tavalyi évben, 10 önkéntes oktatót vett részt továbbképzésben, 4 hétvégén keresztül, azon túl elkezdték a Berde Mózsa oktatói segédlet kidolgozását, amely gyerekekkel foglalkozó oktatóknak, mentoroknak nyújt módszertani segítséget iskolán kívüli tevékenységek lebonyolítására.

A tavalyi év talán egyik legmeghatározóbb és a legtöbb visszhangot kapott eseménye az első alkalommal megszervezett TEDx Sepsiszentgyörgy, amely igen nagy népszerűségnek örvendett és teljes egészében helyi erőforrásból valósult meg. Az eseményre 2022 októberében került sor, teljes költségvetése közel 85 000 RON, 34 önkéntes, 29 szponzor, 182 résztvevő és 12 speaker számszerűsíti a nagy sikerű rendezvény eredményeit.

Fontos szempont ebben az évben, hogy a helyi közösség is hozzájáruljon a szervezet működéséhez, hiszen a programokat zömében pályázati finanszírozásokból valósítják meg. 

A 2023-ban a szervezet a következő ifjúsági programok fejlesztését célozza meg: NEXT – pályaorientációs pilot program, melyet a helyi vállalkozásokkal közösen tervez és célja, hogy egy civil szervezet és a forprofit szféra együttműködve nyújtson segítséget a karrierválasztás, valamint a kapcsolati rendszer kialakításában fiatalok számára. Media Literacy, azaz a médiaműveltség fejlesztését megcélzó project, fiatalok számára, amely lényege, hogy tudatosítsák, hogyan használják okosan a közösségi média platformokat, hogyan határozzák meg mely hírnek van valóság alapja, mi a propaganda, mi a fake news – szakmailag kidolgozott oktatói segédlet vezetésével.  A DOFE programra is várják azon fiatalok jelentkezését, akik szívesen kimozdulnának komfortzónájukból, határaikat feszegetnék valamint önkénteskednének.

Folytatódik a Berde Mózsa kör a #Childsteps projekt keretén belül, ezért további városokban, falvakban szeretnénk létrehozni a gyerekeknek szánt tevékenységeket, valamint a tavalyi évben kidolgozott oktatói segédlet is elkészül, tanárok vagy mentorok számára az iskolán kívüli tevékenységekhez.

Fundraising is friendraising jelmondattal valósítaná meg a #localready pályázatot, amely önmagában egyedi, ugyanis nem egy tevékenységet kell megvalósítaniuk, hanem egy módszert. Célkitűzése, hogy közösségi erőforrásokat vonzon be a szervezet számára, ami nemcsak az anyagi erőforrásokra vonatkozik, hanem a kapcsolati tőkére és az önkéntes munkára is. Ennek keretén belül két nagy esemény fog megvalósulni: egy szabadtéri megmozdulás, valamint egy SMS kampány is tervben van, utóbbi járulna hozzá a Berde Mózsa oktatási tevékenység folytatásához. 

Egy másik lehetőség a támogatásra, amely aktuálisnak bizonyul most leginkább – az a jövedelemadó 3,5% felajánlása. A 3.5% felajánlásokkal a DOFE programban résztvevő fiatalok fejlesztését támogatják az adományozók, ezáltal finanszírozva a program szervezési, utazási, eszköztár bővítési költségeit. A DOFE program iránytűt adva nekik közelebb hozza őket céljaikhoz, irányt mutat, hogyan léphetik át saját határaikat, hogyan teremthetnek kapcsolatokat más generációkkal – hiszen a programban felnőtt önkéntes mentorok és oktatók támogatják fejlesztésüket. Igyekeznek saját, egyéni fejlesztést biztosítani, hiszen „ha az embernek nincs saját iránytűje, akkor bárkiét elfogadja. 

Továbbá idén is megszervezik a TedxSepsiszentgyörgy második kiadását, amelyre beláthatólag novemberben kerül sor. A hetekben kezdődnek a szervezések, amire önkéntes jelentkezőket is várnak.